Dagindeling

Dagindeling

8.10 uur – De school is toegankelijk
9.00 uur – Start lestijden (ouders verlaten de school)
9.50 uur – tweede lesuur
10.40 uur – pauze
10.55 uur – derde lesuur
11.45 uur – pauze
12.30 uur – middageten
13.00 uur – vierde lesuur
13.50 uur – pauze
14.05 uur – vijfde lesuur
14.55 uur – zesde lesuur
15.45 uur – einde lesdag
16.00 uur – start betalende opvang

Woensdag

8.10 uur – De school is toegankelijk
9.00 uur – Start lestijden (ouders verlaten de school)
9.50 uur – tweede lesuur
10.40 uur – pauze
10.55 uur – derde lesuur
11.45 uur – vierde lesuur
12.35 uur – einde lesdag