Middageten

Middageten

Op onze school eten de kinderen hun boterhammen op in de klas. Waarom doen we dit?

– De band tussen de kinderen en met de leerkracht wordt versterkt doordat er informele gesprekken ontstaan.
– Aanleren van verschillende vaardigheden zoals opruimen van de werkplek voor en na het eten, begeleiden in tafeletiquetteverantwoordelijkheid over de gemaakte afspraken met wisselende rollen, duidelijke scheiding tussen etenstijd en speeltijd, …
– Wanneer een kind zich bijvoorbeeld niet goed voelt en de lunch is niet helemaal opgegeten, kan dit snel aan ouders meegedeeld worden.

Praktische afspraken:

Uw kind kan warm eten op school. Kinderen die warm eten gaan hiervoor wel naar de refter om te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen voor hygiëne en veiligheid.  Uiteraard kan uw kind ook boterhammen meebrengen. In het kader van ons gezondheidsbeleid vragen we om enkel water of melk mee te geven en snacks met zo weinig mogelijk suiker (bijvoorbeeld zonder chocolade). Drinkbaar water is ook steeds verkrijgbaar op de school.